Vejle Kommune - AffaldGenbrug

Tag hånd om dit byggeaffald. De fleste byggeprojekter, hvad enten du bygger om, bygger til eller bygger nyt, frembringer en masse affald. Det er dit ansvar, at byggeaffaldet bliver håndteret og bortskaffet korrekt.  

I Danmark er vi heldigvis gode til at genanvende vores byggeaffald. Det er dog vigtigt, at det bliver håndteret rigtigt, ellers risikerer man at sprede miljøfarlige stoffer, som kan skade vores sundhed og vores fælles miljø. For eksempel kan PCB fra forurenet og usorteret affald blive spredt, når affaldet genanvendes og nyttiggøres i forbindelse med andre bygge- og anlægsprojekter og i produktionen af nye materialer.

Derfor er det vigtigt, at du, allerede når du begynder at planlægge dit byggeprojekt, tager højde for, hvordan og hvornår byggeaffaldet kan fjernes.

Skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen?
I nogle tilfælde skal kommunen have besked, når du bygger om, og derfor har noget byggeaffald du skal af med. Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, hvis:

- Bygningen, eller den del af bygningen der rives ned eller renoveres, er større end 10 kvadratmeter

- Dit byggeprojekt skaber mere end 1 ton affald

- Bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977. Her skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB

Du skal anmelde dit byggeaffald senest 14 dage inden, arbejdet sættes i gang. Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen. 

Sådan kommer du af med dit byggeaffald
Når du har lavet din anmeldelse, vil kommunen behandle din sag for at anvise dit affald til den rigtige efterbehandling.  Dit affald bliver kategoriseret som grønt, gult eller rødt affald. Ud fra kategoriseringen kan du se, hvad du skal gøre ved dit affald:

Grønt: Skal afleveres til genanvendelse

Gult: Skal afleveres til forbrænding eller deponi

Rødt: Er miljøfarligt affald, der kræver specialbehandling

Er der miljøfarlige stoffer i affaldet, kan kommunen forlange at det bliver afrenset. Alt efter hvor store mængder affald du har, kan du aflevere det på genbrugspladsen eller direkte til en godkendt affaldsbehandler. Når du afleverer affaldet, skal du sikre dig, at du får en kvittering for affaldet, den skal du nemlig indsende til kommunen, før din sag kan blive afsluttet.

Du kan læse meget mere om håndteringen af byggeaffald samt anmelde dit affald på www.vejle.dk/anmeldbyggeaffald. Du er også altid velkommen til at kontakte AffaldGenbrug, hvis du har spørgsmål.


7100 Vejle

Ejer:
Yvonne Merethe Thagaard Andersen

Etableret:

Ansatte:
45

CVR:
29189900

Kontakt os - Vejle Kommune - AffaldGenbrug

Så vender vi tilbage med et tilbud hurtigst muligt.

Privatlivspolitik