Hvad enten dit sommerhus har en septiktank eller snart skal kloakeres af Odsherred Forsyning, kan du her læse, hvad der rører sig på spildevandsområdet.

Hvert år tiltrækker det naturskønne Odsherred tusindvis af sommerhusgæster. Med sine 26.000 fritidsejendomme er Odsherred Kommune Danmarks største sommerhuskommune.

I 1960’erne skød sommerhusene op af jorden som paddehatte. Tiden var en anden, og vandforbruget var mindre, da man gravede de første små septiktanke ned. I dag har mange sommerhuse installeret både vaskemaskine og opvaskemaskine, nogle har endda jacuzzi og mere end ét badeværelse. 

”Når der i højsæsonen er 100.000 flere mennesker i området end resten af året, betyder det markant mere spildevand fra sommerhusene. Det har naturligvis stor betydning for vandmiljøet, når kun 4.500 ud af 26.000 sommerhuse er kloakerede,” fortæller Fanny Villadsen, direktør i Odsherred Forsyning. 

SOMMERHUSKLOAKERING: Renere spildevand og bedre badevand
I Odsherred kloakeres ca. 400 sommerhuse om året. Kloakeringsarbejdet sker ud fra en prioriteret indsats i forhold til de områder, hvor miljøpåvirkningen er størst. Formålet med kloakeringen er at beskytte vandløb mod forurening fra urenset spildevand og sikre en god badevandskvalitet langs Odsherreds kyster. Kloakeringen sikrer, at spildevandet bliver ledt forsvarligt til renseanlægget, og at grundejerne også kan komme af med spildevandet i regnfulde perioder, hvor grundvandet mange gange står højt omkring de eksisterende septiktanke.

Første etape er udført
I juni 2018 satte Odsherred Forsyning det nye kloaksystem på Vig Lyng i drift. Størstedelen af de 400 grundejere fra området har allerede tilsluttet sig den nye kloak, og spildevandet bliver nu ført til Højby rensningsanlæg. De grundejere, der fortsat mangler at tilkoble sig, vil inden længe modtage en påmindelse fra Odsherred Forsyning.

Hvor kloakerer Forsyningen næste gang?
Det næste sommerhusområde, der står for tur, er Hønsinge Lyng. Forsyningens projektfolk er allerede i gang med opmålinger og projektering af kloakledninger til de 800 sommerhuse, der skal kloakeres i perioden fra 2019 til 2021.

”Vi forventer, at gravearbejdet på Hønsinge Lyng går i gang i september 2019 og afsluttes ved udgangen af 2021. Grundejerne i området har alle modtaget informationsbrev om projektet,” oplyser Fanny Villadsen.

Inden Forsyningen påbegynder arbejdet på Hønsinge Lyng, skal 35 helårsejendomme i selve Hønsinge by separatkloakeres.

Efter 2021
”Når kloakeringen af Hønsinge Lyng er gennemført, fortsætter vi kloakeringsarbejdet på Vig Lyng og Ellinge Lyng. Arbejdet i alle tre områder forventes at vare frem til 2025,” fortæller Kim E. Nielsen, Projektchef i Odsherred Forsyning. 

Et område på ca. 400 ejendomme ved Hov Vig indgår også i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-etapen afhænger af gennemførelsen af et privat afvandingsprojekt.

Samarbejde styrker kompetencer
Odsherred Forsyning valgte i foråret 2018 at udbyde sommerhuskloakeringen som en Partnering-aftale for de næste 6 år. Vinderen blev entreprenørfirmaet Aarsleff, i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

”Vi ved, at vi fremadrettet skal kloakere 400 ejendomme om året. Så det giver ikke mening at bruge ressourcerne på at køre udbud hvert eneste år og samtidig miste de gode erfaringer, der opbygges i løbet af sådan et projekt. Derfor er vi meget glade for denne samarbejdsform med Aarsleff og Envidan, som vil strække sig over en længere tidshorisont,” fortæller Fanny Villadsen.

Når du skal kloakeres: Hvad gør Odsherred Forsyning?
Forsyningen etablerer en ny kloakledning ude i vejen og lægger ét kloakstik ind til hver enkelt ejendom. Kun spildevand må afledes til det nye kloaksystem. Regnvand skal nedsives inde på grunden. Forsyningen bygger også pumpestationer, så spildevandet fra et område kan samles og pumpes videre til renseanlægget. Forsyningen inviterer til informationsmøder og sender informationsbreve til helårsadressen for de berørte sommerhusejere inden opstart.

Hvad skal grundejer gøre?
Som grundejer skal du selv bestille og betale arbejdet på egen grund hos en autoriseret kloakmester. Prisen er individuel og afhænger af forholdene inde på din grund. Derudover skal grundejer betale et tilslutningsbidrag, som i 2019 udgør 38.700 kr. inkl. moms.

Slå jer sammen
Det kan give god mening for naboer at slå sig sammen og indhente et fælles tilbud fra entreprenør, når tilslutningsarbejdet inde på privat grund skal udføres. Autoriserede kloakmestre kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Husk, at kloakmesteren skal fremsende tegning og færdigmelding af kloaktilslutningen til Odsherred Kommune.

Faste udgifter
Når din ejendom er tilsluttet kloakken, skal du ikke længere betale til Forsyningens tømningsordning. I stedet bliver du kunde hos Odsherred Spildevand A/S, hvor du betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken. I 2019 udgør det faste bidrag kr. 778,00 kr. inkl. moms. Dertil kommer et vandafledningsbidrag, som i 2019 udgør 53,42 kr. inkl. moms per m3.

Hvad hvis jeg har investeret i nyt nedsivningsanlæg?
Der kan søges om en forlænget tilslutningsfrist hos Odsherred Kommune, så man ikke behøver at koble på den nye kloak, før nedsivningsanlægget er 10 år gammelt. Tilslutningsbidraget skal dog stadig betales, så snart det nye kloakstik er etableret på grunden.

Hold dig orienteret
Odsherred Forsyning udsender løbende nyhedsbreve om sommerhuskloakering. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet og SMS-service på www.odsherredforsyning.dk.

BUNDFÆLDNINGSTANKE: Vores fælles tømningsordning
Alle ejendomme beliggende i Odsherred Kommune, som har en bundfældningstank, er forpligtet til at deltage i den fælles tømningsordning.

Sommerhustanke tømmes hvert tredje år, og helårstanke tømmes én gang årligt. Sommerhuse kan vælge at tilmelde sig helårstømning, og alle grundejere kan bestille en ekstra tømning mod betaling, hvis behovet opstår.

Slamsugeren printer ikke længere den fysiske tømningsrapport, der førhen blev lagt i postkassen efter slamsugerens besøg. På Forsyningens hjemmeside kan du tilmelde din sommerhusadresse til SMS-service og fremover modtage tømningsrapport på SMS eller e-mail.

Der findes 2 typer tanke
1) En bundfældningstank/septiktank tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra ejendommens spildevand. Vandet ledes videre til en sivebrønd eller sivedræn og derfra ud i jorden.

2) En samletank er en lukket tank, der opsamler alt spildevand fra din ejendom. Når tanken er fyldt, skal man ringe efter en slamsuger for at få den tømt.

Hvorfor skal din spildevandstank tømmes?
En bundfældningstank/septiktank skal tømmes med jævne mellemrum. Bliver den ikke tømt, er der risiko for, at slam og spildevand løber urenset ud i naturen.

Pas på biologien i din septiktank
En septiktank er lidt ligesom en surdej: I bunden lever mange nyttige bakterier og enzymer, der omsætter nogle af de miljøskadelige stoffer i spildevandet og på den måde hjælper med at rense vandet. Desværre kan kemikalier fra diverse moderne husholdningsprodukter være hård kost for biologien i septiktanken. ”Derfor er det vigtigt at tænke over, hvad man hælder i afløbet,” råder Fanny Villadsen fra Odsherred Forsyning.

Hvad kan du gøre for din septiktank?
Som sommerhusejer med septiktank er det blevet nemmere at være miljøbevidst. Der findes mange miljøskånsomme husholdningsprodukter, og på supermarkedernes hylder i Odsherred, samt i flere webshops, finder du eksempelvis toilettrens, der er biologisk nedbrudt efter bare 72 timer, kemikaliefri balsam og shampoo eller miljøvenligt opvaskemiddel. Du kan altid gå efter miljømærkede produkter, hvis du vil passe godt på din septiktank og bidrage til at udlede mindst muligt kemi med dit spildevand.

Du kan finde en liste over miljømærkerne hos Forbrugerrådet Tænk

Gråt og sort spildevand
I fagsprog skelner vi mellem gråt og sort spildevand. Sort spildevand kommer fra toilettet, imens gråt spildevand kommer fra køkken, brusekabine, opvaskemaskine mv. Det grå spildevand indeholder ofte en hel del stærke sæberester fra f.eks. opvaskemaskinen, balsam eller klor fra spabadet.

www.odsherredforsyning.dk

Privatlivspolitik