Fra verdensmål til hverdag

Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Sådan lyder et gammelt slogan, som passer perfekt til nutidens klimaudfordringer og overforbrug af ressourcer. Det handler nemlig om, at selv små ændringer kan gøre en stor forskel – hvis mange bakker op.

I Kolding Kommune har arbejdet med miljørigtig udvikling stået på dagsordenen i efterhånden 40 år og det arbejde har fået nye lag. Det fastslår Birgitte Kragh, som er formand for Kommunens Plan-, Bolig- og Miljøudvalg.

– I byrådet besluttede vi efter sidste valg, at FN’s 17 Verdensmål skal være omdrejningspunktet for kommunens aktiviteter. Samtidig besluttede vi at blive Cirkulær Økonomi Kommune og tage et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen, fortæller Birgitte Kragh og forsætter:

– F.eks. tager vi snart en ny institution i brug, der blandt andet er bygget af gamle mursten fra en gamle kaserne, som blev revet ned i forbindelse med nybyggeriet. Et andet eksempel er projektet RE:USE, hvor møbler, inventar, legetøj og meget andet fra storskraldsordningen får en kærlig hånd og en ny chance for at komme tilbage i værdikæden.

– Vi vil gerne udvikle mange flere bæredygtige projekter, men vi vil også meget gerne have vores borgere med. Min fornemmelse er, at mange gerne vil være med til at gøre en forskel, og det tror jeg allerbedst vi kan gøre sammen, siger Birgitte Kragh.

På de kommende sider kan du blive inspireret og få tips og tricks til, hvordan du selv kan iværksætte bæredygtige boligforbedringer.

FN´s 17 Verdensmål
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, som alle medlemslande, inklusiv Danmark, bakker op om. Målene handler om at skabe en bæredygtig udvikling. Der er ikke tale om langsigtede drømmemål, men om konkrete og meget kortsigtede mål, som skal realiseres eller implementeres om nogle få år. Målene er også et udtryk for en nødvendighed. Der er behov for handling nu.

Få inspiration – besøg ”Grøn i Kolding” på Facebook
Med et glimt i øjet og med høj faglighed får du inspiration til at bruge og beskytte naturen, leve mere bæredygtigt og måske selv gøre en forskel. Facebooksiden administreres af medarbejdere i miljøområdet, By- og udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune

Invitér naturen ind i din have

I din have kan du være med til at skabe en mere mangfoldig natur, og du kan udnytte regnvandet. På den måde er du med til at understøtte verdensmål 6 og 15. Mål 15 handler om at bekæmpe tabet af biodiversitet og beskytte de naturlige økosystemer. Mål 6 handler om at sikre rent vand og et bæredygtigt brug af vores vandressource. Her kan du læse om konkrete hverdagshandlinger, som du selv kan gøre. 

Uundgå at gøde og sprøjte
Brug ikke gødning og gift, der hvor du ønsker at invitere naturen indenfor. De  este hjemmehørende plantearter i Danmark er tilpasset næringsfattig jord, og du får derfor en større variation og  ere forskellige vilde blomster ved at undgå gødning. Sprøjtemidler skader ikke kun de arter, der bekæmpes, men også en række insekter som er fødekilder for bl.a. fugle og pindsvin, ligesom der kan være risiko for forurening af grundvandet.

Fjern afklippet, når du slår græs 
Når du fjerner græsafklippet fra plænen, i stedet for at lade det ligge, kommer der mere lys ned til bunden. Det skaber plads til flere blomstrende urter. På sigt bliver jordbunden også mindre næringsrig, så flere vilde blomster kan stå sig i konkurrencen mod græsset. 

Blomstrende træer og buske 
De fleste har blomstrende planter i haven, som i løbet af sommeren giver føde til en lang række sommerfugle og andre insekter. 

Redemuligheder for havens fugle og insekter 
Tænk på redemuligheder for havens fugle – her er områder med tæt krat og buske gode. Insekterne kan du tilbyde husly i et dekorativt insekthotel. 

Lad de gamle træer være i haven . også når de går ud 
Gamle løvtræer er særligt værdifulde, da de er levested for mange insekter, svampe og fugle. Når træerne dør og går ud, fortsætter deres værdi som levested for en række arter, som er tilknyttet dødt ved. 

Kvas - og stenbunker  
Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin, fugle og insekter. 

Vand i haven
Der er intet som vand til at give liv i haven, og både fugle og insekter har brug for vand at drikke.

God energi i dit hjem

Vi bruger ca. 90 % af vores tid indendørs, så derfor er det vigtigt, at der er god energi i dit hjem, både i forhold til indeklimaet og i forhold til boligens energiforbrug. Verdensmål 3 handler om vores sundhed, mens verdensmål 7 handler om at vi skal reducere vores CO2 -udledning. Det er vigtigt, at der er incitament til at foretage energirenoveringer på og i boligen, da de rigtige renoveringer kan øge din sundhed og trivsel. Verdensmål 3 og 7 hænger derfor uløseligt sammen, når vi tænker grøn omstilling i boligen og bæredygtighed. Her kan du læse lidt om hvordan du kan sikre god energi for dig og din bolig. 

Isolering 
Fyrer du for fuglene? Når du tænker bæredygtighed i din bolig, er det en god idé at tænke i bedre isolering af ydervægge, loft, gulv, rør m.fl. – og ofte er det en rigtig god investering. Opvarmning af boligen koster nemlig både for dig og på CO2-kontoen. 

Vinduer og døre 
Vinduerne og dørene i din bolig betyder meget for boligens samlede varmetab. Derfor stilles der krav, hvis du skal have sat nye i. Kig efter vinduernes og dørene energitilskud eller energimærke, når du udskifter. 

Spar på strømmen, varmen og det varme vand 
Tænk den grønne omstilling ind i dagligdagen. F.eks. kan du huske at slukke dine el-apparater helt – og ikke blot lade dem stå på standby. Når du koger vand, brug da låg på gryden og spar hele 75 % af energien. Skal du have nye hvidevarer, så gå efter A-mærket, og når du tørrer tøj, så lad det lufttørre udendørs så ofte som muligt. 

Et godt indeklima er vigtigt for din sundhed 
For at få et sundt indeklima, er det først og fremmest vigtigt at lufte ud med gennemtræk i hele boligen – flere gange om dagen og mindst 5 minutter ad gangen. Ved at lufte ud fjerner du dårlig lugt, fugt og andre skadelige partikler. Hav en passende og jævn temperatur i alle rum for at få et godt indeklima.

Fjernvarmen i Kolding er miljøvenlig! 
Hvis du i forvejen har fjernvarme, er du allerede langt i den grønne omstilling. Fjernvarmen i Kolding består af a­ aldsvarme, overskudsvarme og varme fra Skærbækværket. I 2018 blev Skærbækværket ombygget til at levere varme på biomasse i stedet for naturgas, hvilket sænkede fjernvarmens CO2-udledning med 83%. Biomasse til varme er især spildtræ fra papir- og tømmerindustri, som ikke har anden nytte, og der er strenge krav til at sikre en bæredygtig skovdrift.

Energirenovering forbedre boligens energimærke 
Energimærkningen viser husets energimæssige tilstand på en skala fra A til G, og indeholder forslag til energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. En tommel‑ nger regler er, at ejendomsprisen stiger 50.000 kr. pr. 100 m2, for hvert trin på energimærkeskalaen huset rykker op. Energirenoveringer er altså ikke kun gode for energiregningen, men også salgsprisen kan forbedres med det rette energimærke. Særligt villaer af ældre dato kan øge deres salgsværdi betydeligt, hvis de bliver energirenoveret. Huse med et godt energimærke sælges hurtigere. 
Husk, at du kan få fradrag for energirådgivning via håndværkerfradraget.

Snak med din nabo

Hvor mange gange har du brugt din hækkeklipper i dag? Det har du sandsynligvis ikke gjort. Vi har alle ting, som kun anvendes få gange om året. Mange af disse ting kan du med fordel, deles om sammen med din nabo. Verdensmål 12 handler om en ansvarlig forvaltning af vores naturlige og materielle ressourcer. Mål 13 handler om at reducere CO2-udledning. Vores daglige forbrug, og ting som vi køber til vores bolig, har en stor indvirkning på jordens ressourcer og vores personlige CO2-udledning. 

Køb og sælg brugt
Når du køber og sælger brugte genstande er du med til at forlænge produktets levetid. På den måde udnytter du ressourcerne bedre. I Danmark har vi et af verdens højeste forbrug, man siger at vi forbruger, som om vi havde 3,6 jordkloder til rådighed, hvilket gør det danske forbrug til det dobbelte af verdensgennemsnittet. 

Køb kvalitet frem for kvantitet 
Jo mindre nyt du køber til dig selv og til hjemmet, jo venligere er du mod miljøet. Køb få, men gode ting. Der er et stort ressourcespild forbundet med alle de ting, der nemt går i stykker og bliver smidt ud kort efter. 

Vedligeholdelse og reparation frem for nyt 
Få tingene repareret frem for, at smide tingene ud, også selvom reparationens prisen er høj. Det betaler sig på den miljømæssige bundlinje og i forhold til lokale arbejdspladser.

Del værktøj og haveredskaber med din nabo
Ting som ikke anvendes så ofte, f.eks. en hækkeklipper kan man deles om med naboerne. Vi skal ændre vores tankegang, således at vi ikke nødvendigvis behøves at eje, men blot skal have adgang til de ting som vi skal bruge.

Spis mere klimavenligt 
Spis mindre kød, fjerkræ og fisk. Der bruges flere ressourcer på at producere animalske end vegetabilske fødevarer. Spis økologiske og lokale sæsonfødevare. De smager bedre, er billigere og bedre for miljøet, fordi de kræver kortere transport. Drik postevand i stedet for flaskevand. Køb en genanvendelig flaske – det er billigere for dig og bedre for miljøet.

 

Privatlivspolitik