Estate Helsingør – Morten Friis

Morten Friis, ejendomsmægler MDE

Energiafgifter og grønne løsninger ved nybyg og tilbyg er blot nogle af de emner, der ofte vendes, når man er husejer. I de sidste 15-20 år er der sket meget på den front, blandt andet er energiudgifterne steget og byggematerialer blevet bedre, og det er en udvikling, jeg har fulgt tæt.

Hvor er du i boligcyklussen?
Man flytter sammen som ung, familien vokser, børnene bliver større, behovet for plads og beliggenhed ændres, og når man bliver ældre, ønsker man måske en bolig med minimal vedligehold og et større økonomisk råderum. Som ejendomsmægler rådgiver jeg altid i boligcyklussen, når kunden overvejer et boligskift eller en større boligrenovering. Det gør jeg, da den er vigtig for kundens økonomiske råderum i fremtiden.

Energirenovering af din bolig
De fleste boligejere bor i den samme bolig i 7-8 år, og derfor er det ikke alle energirenoveringer, der er rentable, når man tager omkostningerne i betragtning. Til gengæld kan den rigtige form for energirenovering betyde meget for ejendommens salgsværdi.  

Når du ønsker at energirenovere, skal der være balance mellem dit behov for renovering og fremtidssikringen af din boligs værdi. Med andre ord er det en god idé at tilpasse energirenoveringerne til boligtype, beliggenhed, rumfordeling og størrelse. Boligens værdi skal opretholdes, således at en fremtidig køber og en vurderingsekspert også ser værdi i boligforbedringerne.

Opvarmningsformer og varmesupplering
Opvarmningsformerne i boligen skal tilpasses huset og energibehovet. Der er mange nye energibesparende installationer, som f.eks. el-opvarmning med solceller, luft til vand-anlæg og varmepumper, men vær skarp på sammensætningen af varmekilder (naturgas, olie, fjernvarme osv.), da der kan være en del udgifter forbundet med afgifter til forsyningsselskaberne.

Grønne investeringer nedbringer dine ejerudgifter
Der er også mange, der tænker opsamlingstanke til regnvand ind i ny- og ombygninger. Vandet kan eksempelvis bruges til toiletskyl og havevanding. Enkelte ejere går hele vejen og installerer egne vandværker til drikkevand, hvor tanke, der ligger skjult i græsplænen eller under terrassen, samler regnvand. Vælger man denne løsning, sparer man også vandledningsafgiften, og det er noget, fremtidige købere lægger mærke til.

Lavere udgifter giver køberne et større rådighedsbeløb, og det er vigtigt, når du skal låne penge til en bolig. I dag er det ikke kun beskatning, forsikring og renovation, der medregnes i budgettet, men også udgifter til opvarmning, vandforbrug og afgifter. Købere er ofte villige til at betale mere for ejendomme med lave faste udgifter end ejendomme med høje faste udgifter. 

Få professionel rådgivning – det betaler sig
Overvejer du at energirenovere din bolig, er det en god idé at undersøge markedet, inden du går i gang. Få tilpasset investeringen til dig og huset. På den måde sikrer du husets værdi, når du engang skal sælge det, og du kommer bedst muligt videre i boligcyklussen.  


3000 Helsingør

Ejer:
Morten Friis

Etableret:
2003

Ansatte:
4

CVR:
29245045

Kontakt os - Estate Helsingør – Morten Friis

Så vender vi tilbage med et tilbud hurtigst muligt.

Privatlivspolitik