Tuesday, September 4, 2018

Tagpap: Flad gør glad


Det giver arkitektonisk frihed at bruge tagpap. Flere og flere lægger igen flade tage på både huse, skure og carporte.

Bestemte bygningstyper lader sig kun opføre med fladt tag, hvorfor arkitekter ofte har en
æstetisk forkærlighed for det stilmæssigt moderne ved at bruge tagpap. Flade tage giver en større arkitektonisk frihed.

Flade tage førhen
Førhen hørte man af og til om skader på bygninger, der var belagt med tagpap. I 70’erne var mange tage flade. Tagene var lavet helt uden hældning, hvilket fik regnvandet til at samle sig i plamager uden mulighed for at løbe af. Vandet trængte således ned i tagkonstruktionen med store fugt- og rådskader til følge. Fugten kunne også stamme fra kondens, der blev dannet inde i huset, ved at den varme, opadstigende luft mødte den kolde luft under taget og dannede en kuldebro. Her var ringe isolering og ventilation medskyldige faktorer i regnestykket. Det var dengang.

Det hælder mod bedre tider
I dag skal et tag ifølge bygningsreglementet for småhuse have en minimumshældning på 2,5 %, så regn og smeltevand fra sne kan løbe af. En hældning på 2,5 % svarer til et fald på 2,5 cm pr. meter. Selvom et tag i dag har en minimumshældning, bliver det stadig betegnet som et fladt tag. Der er heller ikke længere noget pap i tagpap, på nær ordet. Pappet er således erstattet af syntetiske fibre, der giver tagpappet en meget længere levetid. Ud over materialeforbedringerne er de professionelle taglæggere også langt bedre uddannet i dag. Det kombinerede kvalitetsløft er så højt, at der i dag loves garantier på helt op til 15 år ved montering af tagpap.

Tagpap er tungt arbejde
Du kan godt lægge tagpap selv. Men det er tungt arbejde. Banerne af tagpap vejer næsten 40 kg, så det kan være svært at mosle rundt med dem, når man skal et par meter op i luften. Der findes desuden mange tilfælde af brandskader, når tagpap-rullerne skal brændes fast. Det er altid fornuftigt at få en professionel til at udføre arbejdet. På den måde får du også garanti på holdbarheden.

Fordele ved flade tage
› Færre skader på tagpap end nogen anden tagform
› Garantiordning på op til 15 år
› Arkitektonisk frihed

Flade tages fald og fremgang
Tilbage i 70’erne var flade tage populære. Af alle tagtyper i Danmark udgjorde flade tage 20 %. Men på grund af skadesproblemerne faldt tallet drastisk til omkring 5 %. Nu er vi problemerne kvit, og derfor er der også en stigning at spore i brugen af tagpap. I dag er der således 11 %, der har tagpap på toppen af deres hus.

Privatlivspolitik