Wednesday, November 28, 2018

Renovering med respekt for historien


Det kræver lidt ekstra at renovere et fredet eller bevaringsværdigt hus. Start med at sætte dig grundigt ind i husets historie og de gældende regler på området.

Fredede og bevaringsværdige huse er en del af vores fælles historie, og de beretter om dansk arkitektur, byggeskik og kultur igennem tiderne. Selv om du bor i et historisk hus, kan du stadig have moderne krav til dit hus. Mange af dem kan sikkert indfries igennem en renovering – det skal blot gøres på en måde, så husets kendetegn bevares for eftertiden.

Fortids-tjek
Inden du går i gang med byggeprojektet, er det en god idé at studere husets arkitektur, stilart og bygningshistorie. Du kan få rådgivning af en professionel fagmand med erfaring i ældre huse. Han eller hun vil kunne hjælpe dig med at vurdere, hvilke tiltag dit hus kan bære, uden at de historiske spor fjernes. Ved at sætte dig ind i husets fortid, kan du også finde frem til, hvilke materialer der skal anvendes i renoveringen.

Spørg om loven
Når du renoverer et fredet eller bevaringsværdigt hus, skal du som udgangspunkt følge Bygningsreglementet lige som alle andre husejere. Derudover gælder der også en række særregler, som skal beskytte husets kulturhistoriske værdi. Fredede huse hører under Bygningsfredningsloven, der administreres af Kulturstyrelsen. Her gælder det bl.a., at renoveringen ikke må ødelægge helheden. Reglerne for bevaringsværdige huse administreres af din kommune, der i de fleste tilfælde vil insistere på, at der anvendes traditionelle materialer. Du bør altid henvende dig til Kulturstyrelsen eller din kommune helt i begyndelsen af dit byggeprojekt. Drøft dine idéer med dem og find ud af, hvad der kan lade sig gøre. På den måde undgår du at spilde tid og penge på noget, som ikke kan realiseres. Du kan få en komplet byggeguide for fredede og bevaringsværdige bygninger på www.byggeguide.org.

Historisk huskeseddel inden renoveringen
1/
Undersøg husets bevaringsværdi på www.kulturarv.dk/fbb. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er det højeste. De fleste kommuner anerkender bygninger, der ligger i de øverste fire grader, som bevaringsværdige i lovens forstand.

2/ Tjek dit skøde og lokalplanen. I skødet kan du se, om der er tinglyst særlige deklarationer på grunden. Lokalplanen kan indeholde særlige krav i forhold til bevaringsværdige huse.

3/ Kontakt Kulturstyrelsen, hvis dit hus er fredet, og spørg om mulighederne for ombygning og evt. støtte hertil.

4/ Søg information om husets byggeår, stilart og evt. særlige arkitektur og bygningshistorie. Du kan bruge BBR-registeret – men vær opmærksom på, at oplysningerne ikke altid er korrekte. Bevaringsværdige huse kan også være beskrevet i såkaldte kommuneatlas, lokal- eller kommuneplaner. På www.bygningskultur.dk kan du læse mere om arkitektur og stilarter.

5/ Søg efter eksisterende tegningsmateriale. På kommunens tekniske kontor kan du måske finde tegningsmateriale fra tidligere byggesager på dit hus. Hvis dit hus er fredet, kan du søge om aktindsigt i Kulturstyrelsens arkiv.

Privatlivspolitik