Saturday, December 1, 2018

Kom med bag facaden


Mange enfamiliehuse har facader, der er muret op – enten med ren mursten eller med puds. Her kan man af og til se revner, misfarvninger eller huller, der kan være tegn på, at vand og fugt er trængt igennem facaden. Det kræver en renovering!

Friske fuger

Når murværket arbejder, kan der sagtens opstå små revner mellem fuge og sten. Det er ofte hårfine revner, som ikke har den store betydning for murværkets levetid. Krakelerede fuger skal derimod fræses ud og fuges op på ny, da der ellers kan trænge vand ind i murværket, hvilket øger risikoen for frostsprængninger. Vand i muren øger desuden livsgrundlaget for skimmelsvamp. Gavlspidser er især udsatte, og det er derfor en god idé at efterse dem jævnligt. Større fugearbejde bør udføres af en fagmand, og du bør også kontakte en murer, hvis tapetet begynder at bule, eller der kommer sorte skjolder på indervæggene.

Udskiftning af mursten
Sætningsrevner kan forekomme, hvis husets fundament synker eller forskyder sig. Der kan også forekomme revner over døre og vinduer på grund af forkert udførte eller defekte overliggere. Temperaturudsving og rust fra indvendige stålforstærkere forvolder af og til ødelagte mursten. Revnede sten og sten med porøs overflade medfører øget risiko for opfugtning, der leder til frostsprængninger. Derfor bør en murer udskifte de ødelagte mursten.

Bag pudset
Tyndpuds og vandskuring kan ikke stoppe indtrængende fugt, selvom det pynter på facaden. Til gengæld er det nemt at se, når der opstår revner i muren. Det kan man ikke med grovpudsede facader, hvor det kan være svært at opdage revnerne. Og finder man alligevel en revne, kan det være svært at vurdere, om det kun er en revne i pudset, eller om den er forårsaget af det bagvedliggende murværk. Du kan forsøge dig med forsigtigt at banke på pudset - lyder det hult, har det sluppet muren. Man kan banke det ødelagte puds af og pudse muren op igen. Det er altid en god idé at få en professionel murer til det, da det kan være svært selv at lave reparationen, så muren igen bliver jævn og flot.

Stærke løsninger
En stærk løsning, der kan holde vandet ude, er at påføre muren et lag fiberarmeret hæftemørtel, hvori der monteres et armeringsnet af glasfiber. Netarmeret puds påføres en slutpuds, som kan være indfarvet tyndpuds eller et pudslag med struktur.

Man kan fjerne kuldebroer, reducere varmetab og forhindre fugt i at trænge ind med en udvendig facadeisolering. Der er forskellige metoder, men overordnet set lægges isoleringen direkte på ydervæggen, og yderst monteres en ny beklædning i for eksempel træ, fibercement eller netpuds. Spørg eventuelt en professionel om, hvad der passer bedst til dit hjem.

Fem facade-faresignaler
› Pudsen sidder ikke ordentligt fast
› Pudsen smuldrer
› Der er huller og revner i pudsen
› Der er revner, afskalninger eller krakeleringen i malingen
› Der er fugtskjolder på væggen

Privatlivspolitik