Wednesday, September 5, 2018

Inddækninger: Er du dækket ind?


Mange overser ødelagte tagrender, skotrender og inddækninger, når de går huset igennem. Det kan blive fatalt!

Utætheder
Ældre huse har ofte utætte skotrender. Ikke nødvendigvis på grund af slitage, men fordi de er forkert konstrueret i forhold til nutidens standarder og de stigende mængder regn, vi oplever i dag. Det samme problem opstår ofte ved inddækninger til skorstenen, kviste og tagvinduer. Husets inddækninger samler regnvand og leder det væk fra dit hus. De er dermed afgørende for, at dit hjem holdes fri for fugt og svamp. Der er inddækninger alle steder, hvor to bygningsdele mødes. Når det begynder at dryppe ind i huset, er det som regel for sent at nøjes med at udskifte eller reparere skotrenderne.

Vand, der drypper fra loftet, betyder højst sandsynligt, at træværket har været udsat for fugt et stykke tid og kan have begyndende råd. Loftisoleringen kan også være faldet sammen på vandets vej ned i dit hjem.

Dæk dig ind
Det er ikke sikkert, at man som husejer aflægger sit loft et besøg ret ofte. Det kan desuden være svært selv at opdage utæthederne – medmindre det er for sent, og man dermed kan se mørke og våde plamager indefra. Utætte inddækninger kan betyde, at du må udbedre skader på dit tag, loft eller facade for tusindvis af kroner. Derfor kan det være en god idé at bestille et tjek af en blikkenslager, der kan gennemgå alle inddækninger i dit hus og rådgive dig om eventuel udskiftning samt vedligeholdelse af inddækningerne.

Hemmelige tagrender
Mange parcelhuse fra 1970’erne har skjulte tagrender. Tagrenderne er typisk gemt væk for at skabe arkitektonisk rene linjer, men det skjuler desværre også utætheder for det umiddelbare blik. Opdages utæthederne ikke i tide, kan både stern, spærender samt underbeklædning have taget skade og skal dermed udskiftes.

Tip: Zinkinddækninger har en lang levetid (30–100 år), og så kræver materialet ingen vedligeholdelse. Der kan desuden aldrig komme alger på zink.

Privatlivspolitik