Wednesday, November 28, 2018

Gør skade på skadedyrene


Skadedyr trives ofte i ældre huse og kan have fatale konsekvenser for husets trækonstruktioner. Læs her, hvordan du holder de ubudne gæster fra døren og gør skade på dem, hvis de er kommet ind.

Hvad kan skadedyr gøre?
Rotter udgør en decideret sundhedsrisiko, imens andre skadedyr blot er irriterende at have boende. Nogle skadedyr kan forårsage større eller mindre skader på selve huset. Det gælder bl.a. husbukke og borebiller, der gnaver sig ind i træværket, hvilket i værste tilfælde kan medføre, at konstruktionerne kollapser.

Hvordan forebygger jeg skadedyr?
De fleste skadedyr trives i fugtigt træ. Derfor er det en god idé at undersøge husets installationer og bygningsdele med jævne mellemrum. Tagkonstruktionen er særligt udsat for insektangreb. Vær ekstra opmærksom, hvis der er brugt ubehandlet træ. Et velopvarmet, vedligeholdt og godt ventileret hus med en tæt klimaskærm vil alt andet lige være mindre udsat for angreb.

Hvad gør jeg, når skaden er sket?
Har du set tegn på skadedyr, bør du kontakte en fagmand. Det er vigtigt at få professionel hjælp, inden de små tegn udvikler sig til alvorlige skader. Selv bekæmpelse af mindre angreb kræver i mange tilfælde faglig viden og gentagne behandlinger for at være effektiv. Hvis du opdager rotter, skal du kontakte din kommune.

Dækker min forsikring?
Læs dine forsikringspapirer og kontakt evt. dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er dækket mod insektskader. Hvis det ikke er tilfældet, kan du tegne en insekt- og svampeforsikring som tillæg.

Hvordan opdager jeg skadedyr?
Når du tjekker huset, så hold øje med:
› Efterladenskaber i form af ekskrementer eller savsmuld
› Huller i trækonstruktioner og ydermure
› Ubeboede lofter eller kældre – de er oplagte tilholdssteder for mus og rotter

 

Rotte Test

 

Klap i!
Du kan selv sætte klapfæller op for mus og rotter, men for vedvarende kemisk behandling skal der autoriserede fagfolk til.

Hus og have
Skadedyr inficerer ikke kun dit hus men i høj grad også haven. Gå til modangreb ved at bruge enten:

› Manuel bekæmpelse, hvor du fysisk fjerner skadedyr som snegle, kållarver og biller. Du kan også dække dine bede til med et net.

› Biologisk bekæmpelse, hvor du tiltrækker nyttedyr til at udrydde skadedyr. Pindsvin kan eksempelvis hjælpe med at udrydde skovsnegle i haven.

› Kemisk bekæmpelse, hvor du tager sprøjtemidler i brug. Lav et mere skånsomt sprøjtemiddel med 2/3 brun sæbe og 1/3 vand.

Orientér dig på Miljøstyrelsens hjemmeside for mere information.

Privatlivspolitik