Thursday, September 26, 2019

Få rådgivning til entreprisekontrakten

Sponsoreret indhold

Som entreprenør på et byggeprojekt har man en række forpligtelser, der skal overholdes, for at projektet kan udføres optimalt. Det samme gælder bygherren på projektet, der ligeledes er underlagt nogle specifikke krav. For at sikre at både bygherren og entreprenøren overholder deres individuelle forpligtelser, er det væsentligt, at der udarbejdes en entreprisekontrakt mellem parterne, inden projektet igangsættes.

Hvad er en entreprisekontrakt?           
En entreprisekontrakt er en skriftlig kontrakt mellem entreprenøren og bygherren på et byggeprojekt, der udførligt beskriver ansvarsområder, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med udførelsen af projektet. I kontrakten kan man således finde frister, tidsplaner, betalingsbetingelser m.m. Kontrakten kan inddrages som dokumentation, hvis der under projektet opstår konflikter eller problemer mellem bygherre og entreprenør og er derfor helt essentiel at få udarbejdet, inden man søsætter projektet.

Husk at få alle aftaler på skrift             
Ikke alle går lige meget op i papirarbejdet, men når det gælder entreprisekontrakter, kan det koste dyrt og blive en bitter affære, hvis man sjusker med kontrakten. Sørg derfor for, at alle aftaler fremgår af kontrakten, så der ikke er noget at være i tvivl om, hvad angår projektet. Og husk - selvom du måske tidligere har indgået i et vellykket projekt med pågældende bygherre eller entreprenør, er dette ikke en garanti for, at der ikke kan opstå problemer denne gang.

Få rådgivning til entreprisekontrakten                     
En entreprisekontrakt indeholder gerne både juridiske og tekniske paragraffer, og det kan være lidt vanskeligt at hitte ud af, hvad de forskellige afsnit betyder. I den sammenhæng kan det være fornuftigt at opsøge en advokat, der kan være behjælpelig med rådgivning og gennemgang af entreprisekontrakt. Sammen med dig kan advokaten gennemgå kontraktens forskrifter og vilkår, ligesom advokaten kan rådgive dig ved eventuelle tvivl eller spørgsmål. Hvis du som bygherre er utilfreds med kontrakten, tilbyder nogle advokater også at forhandle med entreprenøren.

Privatlivspolitik