Wednesday, September 5, 2018

Har du husket advokaten?


En advokat? Er det ikke sådan en, man kontakter, når problemerne er opstået? Ikke nødvendigvis. Hvis du skal renovere eller bygge om, kan det faktisk være en rigtig god idé at have en advokat med på sidelinjen fra starten.

Husk entreprisekontrakten
En entreprisekontrakt er en betegnelse for en aftale, der er indgået med en håndværker vedrørende et byggeri. De findes i mange forskellige variationer og udgaver. Selvom entreprisekontrakten er en bindende aftale, kan det alligevel være fornuftigt at have en advokat med ind over projektet. Advokaten kan sørge for, at hele processen forløber korrekt, og han eller hun kan hjælpe dig, hvis der opstår uenighed om arbejdets kvalitet, materialevalget, betalingen eller lignende.

Advokaten guider dig sikkert gennem bygge-junglen
Vælger du at renovere din bolig, er det ikke usædvanligt, at der indgås flere fagentrepriser. Det betyder, at hver håndværker har ansvaret for et bestemt stykke arbejde. Det kan være svært for en privatperson at holde styr på, hvem der tager sig af hvad, og hvem der har ansvaret for et konkret område. Og det er netop dén slags, en advokat kan hjælpe dig med at holde styr på og danne overblik over.

En god investering
Når du renoverer eller bygger om eller til, investerer du samtidig i dit hus, og der er ofte mange penge på spil. Derfor bør du også se advokatrådgivning som en investering, hvor du undgår ekstraudgifter på grund af fejl og mangler. Advokaten sørger for, at entreprisekontrakten er entydig, og at der ikke kan sås tvivl ved dens indhold. Opstår der enighed om entreprisekontrakten, kan det i værste tilfælde ende i retten, og det fordyrer dit byggeprojekt markant.,

En advokat med kompetencer inden for entrepriseret kan rådgive om:
› Entreprisekontrakter
› Betalingsgange
› Rådgiverkontrakter
› Tvister, herunder førelse af rets- og voldgiftssager (strid mellem parter)
› Syn og skøn
› Sagkyndige beslutninger
› Ejendomsprojekter

Kontakt dit advokatfirma og hør, hvordan de kan hjælpe dig under dit næste byggeprojekt eller renoveringsarbejde.

Privatlivspolitik