Wednesday, November 28, 2018

Har du kigget i kloakken for nylig?


Det er svært at holde øje med sit eget kloaksystem, og derfor opdager mange først, at der er noget galt, når problemerne rammer overfladen, fx i form af tilstoppede afløb, fugt i kælderen eller rotter på grunden.

Som boligejer har du ansvaret for kloaksystemet på din grund, og du skal selv sørge for, at det bliver vedligeholdt. Din lokale kloakmester kan lave en tv-inspektion af din kloak og undersøge, om alt er, som det skal være.

5 forebyggende fif:
› Hæld ikke fedt i vasken; det størkner og medfører tilstopninger
› Rens tagrenderne jævnligt og fjern blade og grene
› Fej ikke grus og blade ned i nedløbsbrønden; det bliver liggende på bunden, hvor det hober sig op og medfører tilstopninger
› Rengør vandlåse og gulvafløb med jævne mellemrum
› Plant ikke træer for tæt på kloakken, da rødderne kan beskadige rørene

Kontakt din lokale kloakmester, hvis du oplever, at:
› vandet i toilettet stiger, når du skyller ud
› der er fugt i din kælder
› der er rotter på din grund
› der er lugtgener fra afløb
› jorden synker et sted på din grund

Du kan også få din lokale kloakmester til at hjælpe dig med større projekter som fx omfangsdræn, højvandslukke eller pumpebrønd og herved gardere dig mod oversvømmelser og fugtskader i kælderen. Forebygger du mod fugtskader, undgår du råd og svamp, og herved kan du sikre et sundt indeklima i din bolig.

Husk, at løsninger i forbindelse med kloak og regnvand skal installeres af en autoriseret kloakmester og oftest kræver godkendelse fra din kommune. Kontakt din lokale fagmand samt kommune og bliv klogere.

Omgangsdræn
Et omfangsdræn kan beskrives som en nedgravet tagrende langs fundamentet og ydermuren. Drænet leder overskydende vand i jorden væk fra boligen og fører det til en regnvandsbrønd. Her fra ledes vandet videre til kloak og afløbssystem. Drænet fjerner dermed det vand, som boligens sokkel tidligere har suget til sig.

Fordele
Med et omfangsdræn kan du undgå omfattende fugtskader i din kælder. Hvis du tidligere har oplevet oversvømmelse med rent vand (ikke kloakvand), kan du sikkert få gavn af et omfangsdræn. Lugten af fugt i kælderen forsvinder, og på længere sigt forebygger det mod råd og svamp i huset.

Højvandslukke
Et højvandslukke beskytter mod oversvømmelse. Det består af to klapper, som åbner, når spildevandet skal ud af huset, men lukker til, hvis kloakvandet presser på udefra. Hermed forhindres kloakvandet i at løbe baglæns i kloakrørene og ud i din kælder. Højvandslukket placeres så tæt som muligt på det gulvafløb, som skal beskyttes mod oversvømmelse.

Fordele
Højvandslukket beskytter under skybrud. Har du tidligere oplevet, at vandet fra kloakken kommer op gennem afløbet i din kælder, så den bliver oversvømmet med kloakvand, så kan et højvandslukke være en god investering.

Pumpebrønd
En pumpebrønd er en effektiv løsning på vand i kælderen. I brønden er en pumpe, som pumper spildevandet fra kælderen videre til kloakken. Er pumpebrønden fuld, pumpes spildevandet ud i det kommunale kloaksystem. Pumpebrønden placeres uden for huset, dér hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud.

Fordele
En pumpebrønd kan være løsningen, hvis afløbene i din kælder ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen. Pumpebrønden sørger for, at kloakvandet ikke kommer op gennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloaksystemet ikke kan nå at lede vandet væk hurtigt nok.

Privatlivspolitik