Thursday, September 20, 2018

Den indbydende indkørsel

Sponseret indhold

Det første, man ser, når man kommer til et hus, er indkørslen, så for at skabe et godt førstehåndsindtryk er det vigtigt, at indkørslen er pæn og indbydende.

Forskellige materialer
Når der anlægges en ny indkørsel i dag, anvendes der oftest beton eller granit, som hver især har fordele og ulemper.

Beton
Beton bruges i form af fliser eller belægningssten alt efter, hvordan indkørslen skal se ud. Der kan laves mange forskellige mønstre i en indkørsel ved at kombinere forskellige farver, størrelser og typer.

De mest almindelige læggemønstre er halvforbandt, blokforbandt, vinkelforbandt samt rådhusbelægning, som kombinerer de store betonfliser med de små kopsten eller brosten.

Forbandt
Billedtekst: Her ses læggemønstrene halvforbandt, blokforband og vinkelforbandt

Men der er mange andre muligheder, hvor der kan laves en stor flade med fliser, og udvalgte steder laves cirkler eller firkanter med mindre belægningssten i andre farver.

Hvis der skal kombineres forskellige typer af belægningssten og betonfliser, er det vigtigt at vælge nogen med samme tykkelse, så afretningssandet ikke skal have forskellige niveauer. Tykkelsen til en indkørsel afhænger meget af, hvor store fliser der vælges. Der bør aldrig anvendes hverken fliser eller belægningssten, som er under 6 cm tykke til anlæg af indkørsler, og i takt med at overfladearealet forøges, skal tykkelsen også forøges. Store fliser med mindre tykkelse vil knække, når bilernes vægt trykker på dem.

Granit
Granitskærver er blevet populære i indkørsler, da det kræver minimalt vedligeholdelse, og de glimtende skærver ser rigtigt godt ud på store arealer. Der skal ikke helt så meget arbejde til med anlæg af en indkørsel med skærver, som hvis der skal anlægges ny indkørsel med betonfliser.

Undgå kørespor
For at undgå kørespor i indkørslen er det vigtigt, at udgangspunktet er korrekt lavet. Det gælder både for flisebelagte indkørsler og for indkørsler med granitskærver, at der skal opbygges en lag grus og sand, som dræner og sikrer styrke.

En indkørsel opbygges med et lag drænende sand i bunden. Det kan være vasket sand i en tykkelse på minimum 19 cm. For at opnå et kompakt lag bør der køres med pladevibrator for minimum hver 15 cm, der fyldes på.

For at få regnvand til at løbe væk fra indkørslen er det vigtigt, at der allerede ved bundsikringen laves et fald på mellem 2,5 og 4 %. Hvis der er tale om en dobbeltindkørsel, kan der med fordel laves fald fra midten og ud til begge sider.

Ovenpå det drænende lag skal der være det bærende lag, og her anvendes stabilgrus i 12 cm tykkelse, hvor der igen er indbygget fald på mellem 2,5 og 4 %. Stabilgruset vibreres også med pladevibratoren.

Øverst fordeles mellem 2 og 4 cm afretningsgrus, hvis formål er at gøre det nemt at lægge fliserne plant og lige. Hvis der er store ujævnheder i stabilgruset, vil der blive meget forskellig tykkelse på laget med afretningsgrus, og det vil blive synligt efter kort tid med en ujævn belægning.

Mange vælger at bruge en ukrudtsdug/fiberdug lige før fliserne, men det er ikke en god idé. Fliserne skal lægges direkte på afretningsgruset. Når alle fliserne er lagt, og der er fejet fugesand ned i fugerne, skal pladevibratorene køre med gummiplade ovenpå belægningen, og her trykkes fliserne ned i afretningsgruset, så fugerne også fyldes nedefra. Det giver ekstra styrke. Med fiberdug får du ikke den ekstra styrke til indkørslen.

Når underlaget under indkørslen opbygges korrekt, vil der ikke være nogen ukrudtsfrø som vil spire nedefra, og derfor hjælper en ukrudtsdug heller ikke mod ukrudt.

For at undgå udskridning af belægningen kan der gøres flere ting. Det, der giver mest styrke, er kantafgrænsning, hvor større betonsten støbes fast som den yderste sten i belægningen.

Det valgte læggemønster og de valgte sten vil også have stor indflydelse på, hvor godt belægningen vil modvirke udskridning. Jo mere kantede sten, jo stærkere belægning, så er valget en belægningssten som kløverstenen, vil der være stor styrk, mens SF Sten giver lidt mindre styrke, og Herregårdssten samt betonfliser giver mindst styrke til belægningen.

For at få lidt mere styrke i en belægning med fliser eller firkantede belægningssten, halvforbandt give lidt styrke og vinkelforbandt lidt mere end halvforbandt.

Vil du vide mere om anlæg af indkørsler, kan du læse disse guides

Anlæg indkørsel med fliser eller belægningssten
Anlæg indkørsel med granitskærver

Vedligeholdelse
En indkørsel med fliser vedligeholdes ved at feje den jævnligt. En gang eller to om året kan man med fordel feje fugesand frem og tilbage over belægningen. Det har to formål: 1/ at fylde fugerne og 2/ at slibe alger og mos væk, før det bliver synligt.

Vil du ikke bruge så meget energi og tid på at feje fugesand, kan du give indkørslen en forebyggende algebehandling eller få fliserne imprægneret.

Privatlivspolitik