Wednesday, October 30, 2019

Derfor skal du lade nedfaldsblade ligge

Efterårets gyldne farver er noget af det smukkeste, men når bladene falder af træer og buske, er det de færreste boligejere, der synes, at det klæder haven. Mange går derfor i krig med riverne for at ”rydde op”, men det bør du faktisk lade være med. Nedfaldsbladene fungerer nemlig perfekt som gemmesteder for insekter og smådyr, ligesom de er et velegnet spisekammer for de overvintrende fugle.

Jo flere uforstyrrede områder, du har i din have, jo rigere et dyreliv vil der også være, og det vil eksempelvis danne gode forudsætninger for, at du får besøg af pindsvin, der gerne søger efter et skjul, hvor de kan være i fred. Kan pindsvinene samtidig mæske sig i forskellige insekter, og har de adgang til drikkevand, har du skabt det oplagte sted for dem at overvintre.

Når du af æstetiske årsager vælger at samle alle bladene sammen og fjerne dem, ødelægger du kort sagt naturens kredsløb og gør det svært for orme, biller og smådyr at finde føde og skjulesteder. Og det er jo en glimrende undskyldning for at lade stå til og lade riven blive i skuret.

Fjern bladbunker fra plænen
Har der samlet sig større bunker af våde blade på selve græsplænen, bør du dog omfordele det naturlige affald, da sådanne bladdynger kan ødelægge græsplænen. Riv gerne bladene sammen og læg dem under buske og træer, hvor de kan gøre gavn.

via GIPHY

Husk dine grundejerforpligtelser
Våde, visne blade er en farlig cocktail på et fortov, og ligesom du er forpligtet til at holde dit fortov frit for sne, er du ligeledes forpligtet til at fjerne nedfaldsbladene. I bekendtgørelsen af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje står der følgende:

Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Skulle en forbipasserende falde på dit fortov på grund af blade, kan du derfor risikere en erstatningssag. Lovparagraffen er dog en anelse mere diffus end paragraffen, der omhandler is og sne, da der ikke er angivet en tidsramme for, hvor hurtigt dit fortov skal ryddes for nedfaldsblade.

Privatlivspolitik