Tuesday, September 4, 2018

Fjernvame: Ikke så fjernt endda


Hovedparten af danskerne opvarmer deres hjem og brugsvand ved hjælp af fjernvarme. Er du en af dem? Eller vil du gerne være det?

Hvis du har muligheden og ikke allerede har gjort det, bør du overveje at skifte til fjernvarme. Elvarme er den dyreste varmekilde til en pris på cirka 1,5 kroner pr. kWh. Herefter følger olie til cirka 0,9 kroner og gas til 0,8 kroner. Selvom det varierer, alt efter hvilket fjernvarmeværk man er tilsluttet, ligger prisen typisk på omkring de 0,6 kroner pr. kWh. Det giver en god besparelse i længden på trods af, at der også er en fast kvadratmeterafgift.

Har du allerede fjernvarme?
Hvis du har en cirkulationspumpe, kan du med fordel tjekke, om den er forældet, da cirkulationspumper bruger meget strøm. Cirkulationspumpen sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme. En ældre pumpe kører for fuld kraft hele tiden, og det er dyrt. Du kan derfor spare mange penge årligt, hvis du investerer i en energisparepumpe.

Pumpen skal monteres af en autoriseret vvs-installatør, der også kan rådgive dig om, hvilken pumpe der passer til husstandens varmeforbrug.

Varmtvandsbeholder eller varmeveksler?
Fjernvarme kræver enten en varmtvandsbeholder eller en varmeveksler, men hvad er forskellen egentlig? Varmtvandsbeholderen har et lager af varmt vand, der hele tiden skal holdes varmt, mens varmeveksleren laver det varme vand, når du skal bruge det. Med en varmeveksler skal der altså ikke bruges energi på at holde vandet varmt løbende, som det er tilfældet med en varmtvandsbeholder.

Følg med i forbruget
Det er en rigtig god idé at følge med i sit eget forbrug. Aflæs forbruget på fjernvarmemåleren en gang om måneden, og skriv det i en logbog. De, der gør dette, får i sidste ende et lavere forbrug, fordi de hurtigere griber ind, hvis noget er galt, og fordi de ikke kan lade være med at optimere, når forbruget bliver så synligt. Her ligger der typisk en besparelse på 10 % af varmeforbruget uden nogen udgift.

FORDELE OG ULEMPER
Varmeveksler:
Fordele:
› Ubegrænset mængde af varmt vand
› Mindre varmetab
› Fylder mindre

Ulemper:
› Ved forsyningssvigt er der intet varmt vand

Varmtvandsbeholder:
Fordele:
› Der er varmt vand, selvom der er forsyningssvigt
› Simpel styring

Ulemper:
› Fylder mere
› Større varmetab
› Begrænset mængde varmt vand

Fakta om fjernvarme
› Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge på fjernvarmen.
› 64% af alle husstande i Danmark har fjernvarme. Det svarer til, at cirka 3,6 millioner personer holder varmen derhjemme ved hjælp af fjernvarme.
› Fjernvarme produceres af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul og overskudsvarme fra industri.
› 60% af fjernvarmen i Danmark er baseret på grøn energi. Heraf er 51% produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi.
› Samlet er der cirka 60.000 kilometer fjernvarmenet i Danmark. Fjernvarmenettet består af 30.000 kilometer fremløb og 30.000 kilometer returløb.

Kilde: www.danskfjernvarme.dk (august 2018)

Privatlivspolitik