Wednesday, November 7, 2018

Brug naturlige varmekilder

Sponseret indhold

Når vi er bosat i Danmark, er det helt nødvendigt at varme vores boliger op. Det har vi altid gjort – med de muligheder for opvarmning, som nu var tilgængelige.

I dag har vi en lang række forskellige varmekilder. Disse varmekilder kan være mere eller mindre bæredygtige. Det med bæredygtigheden er af afgørende betydning i dag, og derfor har disse bæredygtige varmekilder undergået en markant udvikling, således at de i dag nemt kan erstatte de mere konventionelle varmekilder.

Bæredygtig energi
Det er jo ikke kun vores varmekilder, der har været igennem en udvikling fra naturlige kilder til fossile kilder og nu til naturlige kilder igen. Vores forbrug af elektricitet er i det hele taget steget og steget over de seneste århundreder. Det samme gælder for brændstoffer til diverse transportmidler. Denne udvikling synes ingen ende at have. Så for at vende udviklingen måtte der tænkes i andre og mere bæredygtige alternativer til energiproduktion.

Det er her, at kreative og innovative fagfolk har udtænkt og udviklet alle de mange energikilder, som vi og kommende generationer kan nyde godt af i dag og i fremtiden. Man kan så ærgre sig over, at udviklingen ikke har været sat mere systematisk i gang på et tidligere tidspunkt, men al udvikling har sin tid.

Naturlige varmekilder
Til opvarmning af boliger og vand er der flere bæredygtige muligheder. Det kan for eksempel være jordvarme, vindenergi, brændeovn, bio-ethanol eller solvarme.

På www.varmekilder.dk kan du for eksempel læse om flere gode forslag til naturlige varmekilder. Det drejer sig om naturgas, træpiller til fyr og træpiller til brændeovn. Disse tre er natur-baseret, og de udgør alle nogle gode alternativer til de konventionelle varmekilder til boliger.

Skær ned på CO2-udledningen
Ønsker du at imødekomme samfundets ønsker om at omlægge til mere bæredygtige energikilder, så er de nævnte ikke så komplicerede at anlægge. Dermed kan du være med til at forbedre vores samlede forbrug af energi.

Gør du noget aktivt for at nedsætte mængden af CO2-udledning, giver det dig både en økonomisk og en klimamæssig gevinst – både på den korte og på den lange bane.

Det behøver slet ikke at være så bøvlet og ufleksibelt, som de måske har et skidt ry om at være. De anlæg, der findes i dag, kører ret ukompliceret og stabilt. Desuden arbejdes der til stadighed på at forbedre anlæg og brændstof, så det bliver endnu lettere at håndtere – også for den private forbruger.

Dit valg af varmekilde
I bund og grund er det jo dig, der vælger, hvilken form for varmekilde, der skal være i din bolig – i hvert fald hvis du har mulighed for at have indflydelse på det. Der er som altid fordele og ulemper ved alle former for valg, og dit valg er naturligvis også begrænset af, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre i din bolig.

Der kan være lokale forhold, der gør, at du er nødt til at have en bestemt form for varmekilde. Det kan være, at det bliver for omfattende at ændre varmekilden. Det kan også godt være, at du trives fint med dit oliefyr og gerne vil fortsætte med at varme op med det.

Du kan i hvert fald være med til at bruge din varmekilde optimalt, så den forurener mindst muligt, og så energispildet bliver så lavt som muligt. Alle tiltag tæller.

Tænk langsigtet
Hvis dit nuværende varmeanlæg fungerer fint, er der nok ingen grund til at skifte det ud lige nu. Så kan du lade det køre, indtil det begynder at skrante. Når det så er tid til at skifte det ud, kan det være, at det er her, du skal tænke i alternative energiformer.

På den måde kan du også være med til at forbedre den klimamæssige situation. Det gælder om at være med i det omfang og i det tempo, den enkelte kan være med. Et lille nyk er klart bedre end intet nyk. Og flere små nyk kan tilsammen skubbe på det store nyk, som i sidste ende kan ændre klimasituationen på et globalt plan.

Det gode, som du gør for klimaet i dag, sætter ringe i vandet i gang, som så er med til at gavne klimaet i morgen – og i overmorgen.

Privatlivspolitik