Wednesday, April 17, 2019

Allergivenligt boligbyggeri på vej

Mangfoldighed og naturkontakt er grundstenene i et nyt allergivenligt byggeprojekt i Skødstrup ved Aarhus.

Grønne strategier skaber skala
Landskabstegnestuen byMUNCH tænker mangfoldigt, når de medvirker i byggeprojekter. De er nemlig af den overbevisning, at man ved at udvikle strategier, der tager højde for genbrug, borger og alsidighed, kan skabe områder, der ikke blot bidrager positivt til forbrugernes oplevelse, men også tilføjer identitet og en menneskelig skala til f.eks. et grønt område. Når man betragter flotte projekter såsom Birkeparken i Vollsmose og Tankefuld i Svendborg, hvor byMUNCH har været involveret, kan man tydeligt fornemme, hvordan deres vision kommer til udtryk i praksis. I et nyt boligprojekt markerer byMUNCH sig atter, idet de i samarbejde med AL2bolig forener to grupper, der længe har været i strid med hinanden: beplantning og pollenallergikere.

Naturkontakten er vigtig
byMUNCH og AL2bolig deler en fælles mission om at skabe allergivenlige boliger og udendørsarealer uden at gå på kompromis med det æstetiske og naturlige udtryk. Naturen skal snarere så tæt på som muligt. Dette er dermed udgangspunktet for boligprojektet Lauritshøj, der skal ligge i Skødstrup og bestå af 67 boliger i varierende størrelser. »Skødstrup er et ideelt område, idet Aarhus centrum ligger i baghaven, samtidig med at beboerne er fantastisk tæt på naturen. Vi ønsker at være med til at etablere kontakten mellem natur og borgere,« udtaler Anita Munch Jensen, der er indehaver af byMUNCH.

Naturkontakten er altså essentiel for projektindehaverne – ligesom det er væsentligt, at naturen skal være en oplevelse, der kan tilgås af alle. Beplantningen omkring Lauritshøjs er derfor nøje udvalgt efter hver enkelt plantes drift, pollen og oplevelsesniveau, så de lever op til kravet om allergivenlighed: »I Danmark er der en stor procentdel (21%), der er allergikere, og som kræver et hensyn, men det er et hensyn, der ikke er svært at tage, når man etablerer et nyt boligområde. I Danmark har vi 100 græsarter, hvoraf 20 af dem er særligt slemme for allergikere. Derfor har vi i Lauritshøj valgt golfgræs, der frigør betydeligt færre pollenkorn end andre græsarter. Derudover opererer vi med typer af blomstereng, der ikke skal slås så ofte som andre arter, hvorfor vi undgår pollensafterne, der ellers hvirvler rundt i luften sommeren rundt og udgør store gener for allergikere,« fortæller Anita Munch Jensen.

Det grønne kan noget
Når man ønsker at skabe allergivenlige boligområder, skal man nøje overveje, hvordan man kan skabe et naturligt udtryk, uden at allergikere lider under det: »Det er afgørende, at man kan skabe et menneskeligt miljø uden at plante det hele til med græs, som kan spolere det for allergikerne,« udtaler Anita Munch Jensen og tilføjer: »Vi prioriterer menneskelig skala, hvilket inkluderer mangeartede planter og mangfoldighed – hvis man bare lægger beton over alt, fjerner man både oplevelse og udtryk fra et område.«

Derfor arbejder landskabstegnestuen byMUNCH hele tiden med beplantningstyper og små knæk, der kan tilføje menneskelig nærhed og skabe karakter. Således opererer de i det allergivenlige boligområde Lauritshøj bl.a. med stenbede, blomster, lavninger, søer foruden allergivenlige planter såsom buksbom, trædebregner, lyng og lønnetræer. »Det er vigtigt at vide, at det grønne kan noget – det er ikke bare pynt, men essentielt for både oplevelse, sundhed og mangfoldighed,« fastslår Anita Munch Jensen.

Inspiration fra Asien
Som en del af sit uddannelsesforløb læste Anita Munch Jensen i Asien, hvor hun siden har hentet meget inspiration: »Flere steder i Asien arbejder man med have- og landskabskunst som et fotografi: der er forgrund, mellemgrund og baggrund. Hver gang du svinger rundt om et hjørne, er der en ny oplevelse at se frem til. Vi prøver at tænke på samme måde i vores arbejde: stenbed, blomster, træer og udsigt udgør et samlet værk; et fotografi. Man kan også kalde det en lag på lag-tankegang,« udtaler Anita Munch Jensen og tilføjer, at særligt Japan har været en inspiration i projekt Lauritshøj, idet japanerne inddrager både grus og lag på lag-tankegangen i deres landskabsarkitektur.

Sundhed skal være en prioritering
De sidste årtier er der kommet mere fokus på allergi og formindskelse af sundhedsskadelige faktorer. Dette gælder også i boligforeningerne, hvortil Anita Munch Jensen udtaler: »Det passer godt ind i nutidens samfund, at vi bliver mere opmærksomme på vores sundhed. Værdi er ikke blot økonomi, men også velvære og sundhed – det skal være en prioritering.«

Gazellevirksomheden byMUNCH by- og landskabsdesign
... leverer rådgivning til kommuner, virksomheder, boligforeninger, bygningstegnestuer, ingeniører og har stor erfaring med udearealer. Tegnestuen ejes af Anita Munch Jensen, som er tidligere ejer af Gazellevirksomheden Metopos.
› 80% af tegnestuens opgaver er renovering og nybyg for boligforeninger, hvoraf en del af disse områder har været på Ghettolisten.
› byMUNCH har indenfor de seneste år modtaget syv arkitekturpriser.
› Tegnestuen har en særlig viden om udsatte boligområder og har blandt andet arbejdet med Vollsmose, Skelagergårdene, Grønnedalsparken og Bispehaven, hvoraf alle efterfølgende har været indstillet til eller modtaget arkitekturpriser.
› Ved udvikling af nye projekter har byMUNCH et stort fokus på merværdi dvs. at udnytte budgetkronerne intelligent og derved få den største værdi for hver krone.

Du kan læse mere om byMUNCHs spændende projekter på www.bymunch.dk 

Lauritshøj
... er udført for AL2bolig i samarbejde med: WE architecture, Niras, JWH arkitekter, Norconsult foruden byMUNCH by- og landskabsdesign.

Privatlivspolitik