Thursday, October 4, 2018

Har du styr på reglerne ved om- og tilbygninger?


Når huset skal renoveres, bygges om eller til, er der meget at tage højde for. 
Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i de mange byggeregler, inden du går i gang.

En byggeproces kan være ret uoverskuelig, og derfor kan det være en rigtig god idé at have en professionel rådgiver til at hjælpe dig gennem byggereglernes kaos.

Har du styr på reglerne?
Der er en god grund til, at byggeloven er så kompliceret. Den skal nemlig sikre, at bygninger konstrueres, så de er tilfredsstillende i forhold til brand, sikkerhed og sundhed. Nye bygninger, der opføres på ubebyggede arealer, skal være i høj kvalitet og leve op til bygningsreglementet om et sundt indeklima, lavt energiforbrug og god isolering.

Tillader de?
Små ombygninger, der ikke udvider boligarealet, kræver ingen byggetilladelse. Det gælder blandt andet garager, carporte, skure og drivhuse, når det samlede areal af disse er på under 35 m2 (20 m2 ved rækkehuse). For en sikkerheds skyld bør du dog altid undersøge det, så du slipper for at rive bygningen ned igen. Ved udvidelser af boligarealet skal du altid have en byggetilladelse fra kommunen via en skriftlig ansøgning til den tekniske forvaltning. Dette koster et gebyr, som den enkelte kommune fastsætter.

Alliér dig
Det kan være svært at finde ud af, hvordan du får det, du ønsker, samtidig med at du overholder reglerne. En fagperson kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er muligt, og hvilke konflikter der eventuelt kan opstå i forhold til reglementet. Det kan for eksempel dreje sig om en arkitekt, en bygningskonstruktør eller en ingeniør, som har erfaring inden for det felt, hvor du skal renovere eller bygge

Fem gode grunde til at anvende en rådgiver:
1. Du får bedre projektstyring
2. Du kan få rådgivning til byggeprojektet
3. Du får viden om de mest optimale konstruktioner og indretning i forhold til dine ønsker og din økonomi
4. Du får en lovlig og holdbar bygning uden besvær og papirarbejde
5. Du får mere tid og mest muligt ud af dine penge

Gå ind på din kommunes hjemmeside og se, hvilke regler der gælder for dit byggeri.

Privatlivspolitik